FIRST MOMENT

ZĽAVA ZA VČASNÉ PRIHLÁSENIE (šťastná sedmička :)

Pri prihlásení a zaplatení zálohy do 15.1.2021 zľava vo výške 7% zo základnej ceny na všetky zájazdy s odchodom po 15.2.2021.

Pri prihlásení a zaplatení zálohy do 15.2.2021 zľava vo výške 7% zo základnej ceny na všetky zájazdy s odchodom po 1.4.2021.

Pri prihlásení a zaplatení zálohy do 15.3. 15.5.2021 zľava vo výške 7% zo základnej ceny na všetky zájazdy s odchodom po 1.6.2021.

Pri prihlásení a zaplatení zálohy do 15.5. 31.5.2021 zľava vo výške 7% zo základnej ceny na všetky zájazdy s odchodom po 1.9. 1.8.2021.

Zľavy je možné uplatniť v súlade s platnými zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch CK SVET. Zľavy sa nevzťahujú na zájazdy do Austrálie a na Nový Zéland. Zľavy nie sú kumulovateľné s inými zľavami, kupónmi a poukážkami, ak nie je uvedené inak a vzťahujú sa len na základnú cenu dospelej osoby na základnom lôžku a dospelej osoby alebo dieťaťa na prístelke, nevzťahujú sa na povinné a iné doplatky a ani na detské paušály.

Podmienkou získania zľavy je zaplatenie 50% zálohy v čase prihlásenia.

Rezervácie držíme v prípade 91 a viac dní pred odchodom na dobu 1 týždňa, v prípade 90 - 61 dní pred odchodom na dobu 3 dní, 60 - 31 dní pred odchodom na 48 hodín. 30 a menej dní pred odchodom sa treba rozhodnúť do 24 hodín.

COVID-19 GARANCIA:

Cestovná kancelária deklaruje, že:

- v prípade, že pokiaľ klient 14 dní a menej pred nástupom na zájazd dostane pozitívny výsledok PCR testu na COVID-19 a z dôvodu pozitívneho testu na COVID-19 nenastúpi na zájazd, garantuje svojim klientom preplatenie stonopoplatkov v prípade, že si klient v CK objednal a uhradil službu „COVID garancia” vo výške 2,50 Eur/osoba/ deň pre krajiny v Európe a vo výške 5,00 Eur/osoba/ deň pre krajiny mimo Európy (uvedené nové sadzby platia od 1.3.2021) . Táto položka musí byť jasne uvedená v zmluve o zájazde ako samostatný poplatok. Podmienkou je, že klient musí mať cez CK objednané aj Komplexné cestovné poistenie ECP na celkovú cenu zájazdu. Nárok na preplatenie stornopoplatku vzniká pre všetky spolucestujúce osoby na spoločnej zmluve o zájazde v prípade, že majú zaplatené cestovné poistenie ECP a poplatok „COVID garancia”.

- pokiaľ by prišlo 31 dní a viac pred odletom k zmene pravidiel pri vstupe do príslušnej krajiny (uzavretie krajiny, zavedenie povinnej karantény pri vstupe), resp. pri návrate na Slovensko (zavedenie povinnej karantény a následného testovania na viac ako 8 dní, zavedenie povinnej štátnej karantény alebo hotelovej karantény), garantujeme vám vrátenie plnej výšky už zaplatenej sumy za zájazd.
Na zavedenie požiadavky negatívneho PCR testu (antigénového alebo RT) pri odlete/prílete do príslušnej krajiny, či pri návrate na Slovensko sa uvedené ustanovenie nevzťahuje.
 
- pokiaľ by prišlo 30 dní a menej pred odletom k zmene pravidiel pri vstupe do príslušnej krajiny (napríklad zavedenie povinnej karantény pri vstupe), resp. pri návrate na Slovensko (zavedenie povinnej karantény a následného testovania pri návrate z krajín mimo EÚ na viac ako 8 dní, zavedenie povinnej štátnej alebo hotelovej karantény), garantujeme vám presunutie na náhradný zájazd (podľa vášho výberu a dostupnosti voľných miest).

Na zavedenie požiadavky negatívneho PCR testu (antigénového alebo RT) pri odlete/prílete do príslušnej krajiny, či pri návrate na Slovensko sa uvedené ustanovenie nevzťahuje.